Tiskopisy / Formuláře

Územní plánování

NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU DOC / PDF
NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VE ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ DOC / PDF
ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI DOC / PDF
ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOC / PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY DOC / PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ DOC / PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ DOC / PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ DOC / PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU DOC / PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ DOC / PDF
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DOC / PDF
SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DOCX / PDF

Stavební řád

OHLÁŠENÍ STAVBY DOC / PDF
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ DOC / PDF
OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora DOC / PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU DOC / PDF
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY DOC / PDF
OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY DOC / PDF
OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ DOC / PDF
ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU DOC / PDF
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM DOC / PDF
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby pravomocně povolené do 31.12.2006 DOC / PDF

Ostatní 

ŽÁDOST O POTVRZENÍ EXISTENCE A ÚČELU UŽÍVÁNÍ STAVBY DOC / PDF
ŽÁDOST O POTVRZENÍ NEEXISTENCE STAVBY DOC / PDF
ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ (pokud není nutné územní rozhodnutí) DOC / PDF
Žádost o přidělení čísla popisného / čísla evidenčního PDF
Ohlášení dokončení stavby PDF
Základní údaje o započetí užívání nové stavby pro zápis do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) DOC / PDF
Základní údaje o stavbě pro zápis do statistiky Hlášení o dokončení budov nebo o dokončení bytu (budova s čp./če., nebo stávající budova, ve které vznikl nový byt) DOC / PDF